Sản phẩm

Bán rắn giống

Bán rắn giống

Nuôi rắn để đạt được hiệu quả cao thì quan trọng nhất là chuồng trại và con giống, chuồng trại phải thoáng mát về mùa hè và ấm áp về mùa đông, trao đổi khí tốt, giống...

Rắn ráo trâu thương phẩm

Rắn ráo trâu thương phẩm

Hiện trang trại rắn giống Thắng Hiền chúng tối đang nuối trên 3000 con rắn ráo trâu thịt, rắn ráo trâu thương phẩm với đủ các kích cỡ, rắn ráo trâu giống, hoặc rắn...

Kỹ thuật nuôi rắn ráo trâu

Chọn giống Rắn ráo trâu (hổ trâu)

Chọn giống Rắn ráo trâu (hổ trâu)

Nuôi rắn để đạt được hiệu quả cao thì quan trọng nhất là chuồng trại và con giống, chuồng trại phải thoáng mát về mùa hè và ấm áp về mùa đông, trao đổi khí tốt, giống...

Kỹ thuật nuôi rắn ráo trâu (hổ trâu)

Kỹ thuật nuôi rắn ráo trâu (hổ trâu)

Rắn Ráo trâu thuộc loài rắn hổ, tên khoa học là Ptyas Mucosus, là loài rắn nằm trong Sách đỏ Việt Nam. Tên gọi của nó tùy vào nơi nó sống. Ở miền Đông người ta gọi nó...

Sinh sản giống rắn ráo trâu

Sinh sản giống rắn ráo trâu

Rắn nuôi được 1 năm là đẻ. Để chuẩn bị cho rắn đẻ, cần nhốt chung mỗi ngăn 2 con gồm 1 đực, 1 cái. Mỗi năm rắn đẻ 2 lứa, lứa đầu từ tháng 6 - 7 âm lịch; lứa thứ hai...

Video