VASEP kiến nghị thuế nhập khẩu cá hồi năm 2015 là 0%

VASEP kiến nghị thuế nhập khẩu cá hồi năm 2015 là 0%

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) vừa gửi công văn số 186/2014/CV-VASEP cho Bộ Tài chính góp ý về việc sửa đổi thuế NK ưu...